KOCAELİ Kocaeli Hava Durumu
  • 6.1454 TL
  • 6.8452 TL
  • 7.7628 TL
Kocaeli Zirve
Açlık sınırı 862 tl oldu
Açlık sınırı 862 tl oldu
Ekonomi
25 Kasım 2010 Perşembe 13:51
  • 871
  • 1

Açlık sınırı 862 tl oldu

Türk-İş’in araştırmasına göre Kasım ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 862 TL, yoksulluk sınırı 2 bin 807 TL oldu. Mutfak enflasyonunda yıllık ortalama artış yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

Çalışanların ailesiyle birlikte “insana yakışır” geçim koşullarına sahip olması temel hak ve özgürlükler arasında yer almaktadır. Sosyal politika aracı olarak bu amacın gerçekleştirilmesinde asgari ücret uygulamasının büyük önemi ve etkisi bulunmıyor. Önümüzdeki ay toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu`nun yapacağı çalışmalar sonucu belirlenecek asgari ücret tutarı, yaşamını aldığı ücretle sürdüren milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Son günlerde sıklıkla tartışılmakta olan “Beyaz Türk” veya “Siyah Türk” tanımından daha da öncelikli olan “Yoksul Türk” ve içinde bulunduğu ağır geçim koşulları.


Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Aralık 1987`den bu yana aralıksız olarak her ay “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması yapmaktadır. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) çalışanların geçim koşullarını değerlendirmek için önemli veriler sağlamakta.


TÜRK-İŞ`in hesaplamalarına göre Kasım 2010 itibariyle açlık sınırı 862 lira ve yoksulluk sınırı 2.807 lira olarak gerçekleşti.

Ailenin sadece mutfak harcaması için yapması gereken harcama tutarı geçen yıla göre 84 lira artış göstermiştir. Toplam harcama tutarı ise son bir yılda 275 lira artmıştır. Oysa halen yürürlükte olan net aylık asgari ücret 599,12 liradır. Bir başka ifadeyle, bugün ele geçen asgari ücret günlük sadece 19,97 liradır. Bu tutarla, işçinin ailesi ile birlikte beslenmesi, giyinmesi, kira ödemesi, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık vb zorunlu giderlerini karşılayabilmesi nasıl mümkün olacaktır? Bir günlük çalışmanın karşılığı elde edilen asgari ücretle ancak bir kilogram kıyma et alınabilmekte.


Dört kişilik ailenin insan onuruna yaraşır bir geçim düzeyi sağlayabilmek için yapması gereken günlük harcama bugün yaklaşık 94 liradır ve geçerli asgari ücretin neredeyse 5 katı.


Ekonomide yaşanan kriz ve yaygınlaşan işsizlikle birlikte dar ve sabit gelirli yoksul bireylerin geçim koşulları daha da ağırlaşmıştır. İktisaden dar ve sabit gelirli milyonlarca kesimin durumunun iyileştirilmesi gündemin öncelikli konusu olarak önemini korumakta.


“Açlık ve Yoksulluk Sınırı” çalışmasında hesaplamaya temel olan gıda maddelerinin fiyatları, Konfederasyonumuzca piyasadan, market ve semt pazarları sürekli ve düzenli olarak dolaşılarak doğrudan tespit edilmektedir. Çalışma bu niteliğiyle bağımsız ve tüketici fiyatlarındaki artış eğilimini yansıtan “öncü gösterge” niteliği taşımakta.


Son aylarda gıda fiyatlarındaki artış eğilimi gerek TÜRK-İŞ ve gerek TÜİK verilerinde devam etmektedir. Aşağıdaki grafikte yıllık ortalama endeks artış eğilimi yer almakta.


TÜRK-İŞ`in verileri temel alındığında Kasım 2010 ayı itibariyle “mutfak enflasyonu”ndaki değişim şöyle olmuştur:
•Ankara`da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,20 oranında artmıştır.
•Yılın ilk onbir ayı itibariyle artış oranı yüzde 8,46`dır.
•Gıda enflasyonunda oniki ay itibariyle artış oranı yüzde 10,85 oranında gerçekleşmiştir.

Haber İhbar Hattı

YAZARLAR

Twitter
Twitter

KENT REHBERİ