KOCAELİ Kocaeli Hava Durumu
  • 6.1454 TL
  • 6.8452 TL
  • 7.7628 TL
Kocaeli Zirve
Çalışan da işsizde liseli
Çalışan da işsizde liseli
Ekonomi
07 Kasım 2009 Cumartesi 13:52
  • 776
  • 0

Çalışan da işsizde liseli

Türkiye'de, hem istihdam edilenlerin hem de işsizlerin büyük bölümünü lise altı eğitim seviyesindekiler oluşturuyor.

2010 Yılı Programı'na göre, Türkiye'de 15-29 yaş arası gençlerden istihdamda ve eğitimde yer almayanların oranı OECD ülkelerine göre yüksek düzeyde bulunuyor.

İş gücünün yüzde 63.2'sini, istihdamın yüzde 63.6'sını, işsizlerin de yüzde 60.1'ini lise altı eğitimliler ve okur yazar olmayanlar oluşturuyor. İş gücünde genel lise mezunları yüzde 22.1, mesleki ve teknik lise mezunları yüzde 10.5, yüksekokul ve fakülte mezunları yüzde 14.7 oranında yer alıyor.

Genel lise mezunlarının yüzde 21.6'sı, mesleki ve teknik lise mezunlarının yüzde 10.4'ü, yüksekokul ve fakülte mezunlarının da yüzde 14.8'i istihdam ediliyor. İstihdam edilme oranı okur yazar olmayanlarda yüzde 4.5 olarak belirlendi.

İŞSİZLER
İşsizlerin oranlarına bakıldığında, en büyük işsiz grubunu eğitim düzeyi lisenin altında bulunanlar (yüzde 60.1) oluşturuyor. İşsizlerin yüzde 2.4'ü okuma yazma bilmiyor. Genel lise mezunlarının yüzde 26'sı, mesleki ve teknik lise mezunlarından yüzde 11.2'si, yüksekokul ve fakülte mezunlarından yüzde 13.9'u işsiz.

2010 Yılı Programı'nda, mevcut işgücünün niteliği ve verimliliğinin düşük olması nedeniyle işgücü arz ve talebi arasında yaşanan uyumsuzluğun işgücü piyasasının etkinliğini azaltan önemli bir faktör olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
“Eğitimde modüler bir yapıya geçilmesi yönündeki çalışmalar çerçevesinde ortaöğretimde 9. sınıftan sonra mesleki teknik liseler ile genel liseler arasında geçişlere imkan veren esnek bir yapıya geçilmiş olmakla birlikte uygulamada mesleki rehberlik ve yönlendirme hizmetlerinin yetersizliği ve toplumda konuya ilişkin farkındalık düzeyinin düşük kalması gibi nedenlerden dolayı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ortaöğretim düzeyindeki mesleki teknik eğitim programları yenilenmiş, söz konusu çalışmaların meslek yüksekokullarına yansıtılması amacıyla İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi kapsamında faaliyetlere devam edilmiştir.”

Hayat boyu öğrenmenin önemi vurgulanan programda, “Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi”nin geçen Haziran ayında uygulamaya konulduğu belirtildi.
Programda, “Eğitimin iş gücü talebine olan duyarlılığının artırılması amacıyla  hazırlanan hayat boyu eğitim stratejisi dikkate alınarak, ekonominin talep ettiği alanlarda insan gücü yetiştirilmesi ve eğitim ile iş gücü piyasasının daha esnek bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir” denildi.

Haber İhbar Hattı

YAZARLAR

Twitter
Twitter

KENT REHBERİ