KOCAELİ Kocaeli Hava Durumu
  • 5.9021 TL
  • 6.6535 TL
  • 7.4709 TL
Kocaeli Zirve
Fatura vermeyene ceza
Fatura vermeyene ceza
Ekonomi
30 Aralık 2010 Perşembe 13:12
  • 1476
  • 0

Fatura vermeyene ceza

2011 yılında fatura gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmeyen de almayan da 170 TL ceza ödeyecek.

Vergi Usul Kanunu`nda yer alan vergi had ve miktarları 2010 yılı için öngörülen yüzde 7.7 yeniden belirleme oranı çerçevesinde artırıldı. 1 Ocak 2011`den itibaren geçerli olacak uygulamaya göre en az ceza haddi damga vergisinde yüzde 8 olarak belirlenirken, diğer vergilerde yüzde 17 olarak öngörüldü. 2011 yılında fatura gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmeyen de almayan da 170 TL ceza ödeyecek. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 80 bin TL olacak.


Maliye Bakanlığı`nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 402) Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı. Vergi had ve miktarları 1 Ocak 2011 itibariyle 2010 yılı yüzde 7.7`lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde artırıldı. Vergi ve Buna göre en az ceza haddi damga vergisinde yüzde 8 olarak belirlenirken, diğer vergilerde yüzde 17 olarak öngörüldü. Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması durumunda kesilecek ceza 170 TL`ye çıkarıldı. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 80 bin TL olarak uygulanacak.


Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması durumunda da kesilecek ceza 170 TL`ye yükseldi. Bu iki kalemde de her bir belge nev`ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 8 bin TL olarak belirlenirken, bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 80 bin TL olarak öngörüldü.


GÜNÜ GÜNÜNE TUTULMAYAN DEFTERLERE 170 TL CEZA

Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması durumunda 170 TL ceza kesilecek.


VERGİ NUMARASI KULLANMAYANA 200 TL CEZA

Vergi numarası kullanmadan işlem yapanlara 200 TL ceza öngörülürken, belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeye matbaa işletmecilerine 600 TL, bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek usulsüzlük cezası 120 bin TL olacak.


BİLGİ VERMEKTEN KAÇANLAR YANACAK

Bilgi vermekten çekinen birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbaplarına bin 70 TL; ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 530 TL; bunlar dışında kalanlara 260 TL; tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 800 bin TL olacak.

Birinci derece usulsüzlüklere verilen cezalar 3,70 TL ile 96 TL arasında, ikinci derece usülsüzlüklere verilen cezalar ise 2,15 TL ile 53 TL arasında değişecek.


MUHTARLARIN HARÇ TUTARI 1,80 TL OLACAK

Muhtarların karne tasdiki sırasında aldıkları harç tutarı 10 kuruş artarak 1,80 TL olacak.

2011 yılında defter tutma hadleri de yükselecek. Buna göre, bilanço hesabı esasına göre defter tutmada, yıllık alış tutarı 2011`de 129 bin TL, satış tutarı 170 bin TL olacak. Yıllık gayrisafi iş hasılatı tutarı 70 bin TL, iş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı 129 bin TL olacak.

Haber İhbar Hattı

YAZARLAR

Twitter
Twitter

KENT REHBERİ