KOCAELİ Kocaeli Hava Durumu
  • 6.1454 TL
  • 6.8452 TL
  • 7.7628 TL
Kocaeli Zirve
Bedellide son tarih 15 Haziran
Bedellide son tarih 15 Haziran
Güncel
23 Aralık 2011 Cuma 10:14
  • 805
  • 0

Bedellide son tarih 15 Haziran

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlülerin 15 Haziran 2012’ye kadar yazılı olarak başvuruda bulunmaları ve öngörülen bedeli yatırmaları gerekiyor.

Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma, Bedelin Ödenmesi ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete`nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık 2011 itibarıyla 30 yaşından gün alanlar, en geç 15 Haziran 2012`ye kadar şahsen yazılı olarak başvuruda bulunmak ve kanunda öngörülen bedeli ödemek zorundalar.


ÜÇ YERE BAŞVURABİLECEKLER
Yükümlüler bedelli askerlikten yararlanma taleplerini askerlik şubesine, konsolosluklara ve Cumhuriyet Savcılıklarına şahsen bildirecek. Hak sahipliği tespit edilen yükümlüler tarafından bedelinin tamamının veya yarısını özel hesaba yatırılmış olması ve biri asıl olmak üzere toplam 3 nüsha dekontun askerlik şubesi veya konsolosluklara teslimi ile başvuru işlemi yapılmış olacak. Posta veya vekâlet yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.


ALTI AY İÇİNDE ÖDENECEK
Yükümlülerden, belirtilen şartları taşıyanlar, başvuru tarihinde 30 bin lirasını defaten vaya başvuru tarihinde 15 bin lirasını defaten ve geriye kalan 15 bin lirasını da başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde defaten ödemekle yükümlü olacak. Yükümlüler, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası`nda açılan özel hesaplara ödeme yapacak. Tebliğe göre, askerlik şubeleri şahsen başvuruda bulunan yükümlülerin durumlarını kontrol ederek kanun kapsamında olduğu anlaşılanlara ödemeleri gereken tutarı belirten belgeyi verecek. Hükümlü, tutuklu ve gözetim altında bulunan yükümlüler hakkında vekilleri veya vasileri tarafından cumhuriyet savcılığından alınacak belgenin ibraz edilmesi şartıyla durumlarını kontrol ederek ödemeleri gereken tutarı belirten belgeyi verecek.


MUAFİYET İÇİN DAVET
Başvuruları kabul edilen yükümlülerden ödemeleri gereken bedelin tamamının ödedikleri tespit edilenler hakkında nüfusa kayıtlı oldukları yer, il vaya ilçe idare kurullarından askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayılması kararının alınmasını teklif edecek. İl veya ilçe idare kurulu tarafından alınan kararın iletilmesini müteakip yükümlüye muafiyet belgesini en yakın askerlik şubesinden şahsen alması için davet yazısı gönderecek. Konsolosluklara başvuran yükümlülerin iki nüsha muafiyet belgesini şahsen tebliğ edilmek üzere konsolosluğa gönderecek.


ACEMİ YEDEK OLACAKLAR
Bedelin tamamını süresi içinde ödeyen yükümlüler hakkında il ve ilçe idare kurullarından askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayılması kararı alınacak ve askerlik şubelerince acemi yedeğe aktarılacak. Başvuruları kabul edilmiş yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılmış olanlar sona erdirilecek. Başvurusu kabul edilenlerden ödemelerini süresi içinde yerine getirmeyenler ile bu haktan faydalanmaktan vazgeçenler ile yararlanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar kapsam dışına çıkarılacak.

Haber İhbar Hattı

YAZARLAR

Twitter
Twitter

KENT REHBERİ