KOCAELİ Kocaeli Hava Durumu
  • 6.0857 TL
  • 6.8088 TL
  • 7.7202 TL
Kocaeli Zirve
Büyükşehir Belediyesi, Maan Guarantee’yi mahkemeye verdi
Büyükşehir Belediyesi, Maan Guarantee’yi mahkemeye verdi
Güncel
08 Aralık 2009 Salı 10:06
  • 2449
  • 10

Büyükşehir Belediyesi, Maan Guarantee’yi mahkemeye verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin nihayet aklı başına geldi ve Belsa Plaza’yı almak isteyen, ancak alamayan Maan Guarentee firmasını mahkemeye verdi.

Bilindiği gibi firma hiçbir yerde geçerliliği olmayan, tedavülden kalkmış kağıtları teminat mektubu olarak vermiş, bu yüzden Büyükşehir Belediyesi de parasını tahsil edememişti.
Büyükşehir Belediyesi, avukatlarından Halit Çokan vasıtasıyla Kocaeli Asliye Ticaret Mahkemesi`ne başvurarak teminat mektubu karşılığı 1.244.087.40.-TL alacağının faizleriyle birlikte tahsil edilmesini istedi.
Hepimizin bildiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halen Van Valisi olan Münir Karaloğlu`nun genel sekreterliği döneminde ısrarla Belsa Plaza`yı satmak istemiş ve çeşitli defalar ihaleye çıkmıştı.
Dördüncü kez çıkılan ihalede bugüne kadar adı sanı duyulmayan, hatta şirket merkezi bile bulunmayan, Kütahya Tavşanlı`da adresi gözüken Maan Guarantee Holding A.Ş. adındaki bu firmaya Belsa Plaza`yı 44 trilyona satmaya karar vermişti.
Tek bir firmanın girdiği bu ihale o günlerde kamuoyunda çok tartışılmış, hatta muhalefet bu olayın üzerine çok gitmişti.
Fakat ihaleyi kazanan adı sanı duyulmamış Maan Guarantee firması parayı toparlayamadığı için satış da gerçekleşmemişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Belsa Plaza`yı satmaktan vazgeçmiş, daha sonra burayı İzmit Belediyesi`ne vermişti.
Fakat Belsa Plaza işi bununla bitmedi.
Çünkü Belsa Plaza`nın ihalesine giren, ama parayı toplayamadığı için binayı satın alamayan Maan Guarantee firmasının ihaleye girerken verdiği yaklaşık 1 trilyon 250 milyar liralık teminat mektubu da fos çıktı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi`nin yetkilileri o günlerde çok büyük bir hata yapmış, nakit ya da banka teminat mektubu olarak almaları gereken teminat yerine dünyada hiçbir geçerliliği olmayan kağıtları almışlardı. Parayı bulamadığı için Belsa Plaza`yı alamayan şirketin teminatı da yanmıştı. Teminat olarak verilen bu para Büyükşehir`in kasasına girecekti.
Ama girmedi. Çünkü şirketin verdiği teminat mektubunun hiçbir geçerliliği yoktu. Büyükşehir Belediyesi bu mektubu Vakıflar Bankası`na verdi ve olay ortaya çıktı.
CHP bu olayın peşini bırakmadı ve işi yargıya taşıyarak olayda ihmali görülenlerin cezalandırılmasını istedi.
CHP`nin bu başvurusundan sonra başta başkan İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere ihale komisyonunda kim varsa savcılık tarafından ifadesi alınmaya başlandı.
İşte bütün bu yaşananlardan sonra, aradan bir yıl geçmişken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dün Kocaeli Asliye Ticaret Mahkemesi`ne başvurdu, parasını kurtarmak için Maan Guarantee Holding A.Ş. hakkında dava açtı. Dava için gerekli olan 16 milyar harcı yatıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi`nin başvurusunda şunlar yazıyor;
Müvekkil Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümeni`nin 24.09.2008 tarih ve 2300 sayılı kararıyla mülkiyeti müvekkil Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İli İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi Pafta No:2 Ada No:278, Parsel No:52 ve 13.127,08 m2 yüz ölçümlü üzerinde yer alan Belsa Plaza 3-4 Blok dükkan ve bürolar ile 1-2 Blok, 3-4 Blok, 5-6 Blok, 7. Blok`taki otoparklardan tamamı birleştirilip blok olarak ve 255 adet kat irtifaklı bağımsız bölümlerden oluşan taşınmazlar satılmak üzere 22.10.2008 günü saat 14.00`te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni toplantı salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Yasası`nın 35/a, 36 ve 37. maddeleri hükümlerine uygun olarak kapalı teklif usulü ve devamında yarışma usulüne göre yapılması karara bağlanmıştır.
Bu karar doğrultusunda söz konusu ihale, 2886 Yasası`nın 17. maddesi hükümleri doğrultusunda, 12.10.2008 tarihinde Resmi Gazete`de 1 kez, 11.10.2008 tarihinde Yeniçağ Gazetesi`nde (ulusal basında) bir kez, 10.10.2008 ve 12.10.2008 tarihinde yerel Kırmızı Kocaeli Gazetesi`nde 2 kez ve müvekkil belediye internet sitesinde ihale gününe kadar sürekli olarak ilan edilerek ilgili herkesin bilgilenebilmesi için açıklık ilkesine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
İlan edilen tarihte yapılan ihale neticesinde anılan taşınmazların satışı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi`nin 22.10.2008 tarih ve 2391 sayılı kararı ile 44.000.000,00TL (Kırkdört milyon Türk Lirası)bedelle davalı Maan Guarantee Holding A.Ş. firmasına ihale edilmiştir.
Davalı, ihale isteklisi olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası`nın 25. maddesi kapsamında müvekkile vermesi gereken ve muhammen bedelin %3`üne tekabül eden 1.244.087,40 TL geçici teminat bedeline kaim olmak üzere 22.10.2008 tarihinde 824986 sicil numaralı hisse senedi asıl evrakı ve bu evrak üzerinde bulunan 12 den başlayıp 51 numaraya kadar ile tescil edilmiş pulları içeren geçici teminat mektubu mahiyetindeki belgeyi müvekkil davacı idareye vermiştir. Davalı şirketin ihale bedelini yasal süreci içinde yatırmayıp hiçbir gerekçe göstermeden dükkanları almaktan vazgeçmesi üzerine müvekkil idarenin başkanlık makamının oluru ile söz konusu ihalenin iptali ve firma tarafından verilen 1.244.087,40.TL tutarındaki geçici teminat mektubunun müvekkil Belediye adına 2886 sayılı kanunun 57/son maddesi gereği irat kaydedilmesi uygun görülmüştür. Bu karar gereği müvekkil belediye Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü`nün 15.01.2009 tarihli yazısı ile Vakıfbank Kocaeli Şubesi`ne davalı şirketin verdiği teminat mektubunun nakde çevrilerek müvekkilin cari hesabına aktarılması istenmiştir. Bu yazı üzerine söz konusu banka tarafından müvekkil idareye gönderilen 06.11.2009 tarihli yazıda;
‘Brezilya`da yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde söz konusu tahvilin tedavülden kalkmış olan bir para birimi ile ihraç edilmiş olduğunu ve dolayısıyla piyasada işlem görmediğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu nedenden söz konusu tahvilin paraya çevrilerek irat kaydedilmesi mümkün olmamaktadır` şeklinde cevap verilmiştir.
Bu cevapla davalı şirketin verdiği teminat mektubunun tahsili ve dolayısıyla teminat mektubunun temin ettiği geçici teminatın tahsili mümkün olmamıştır.
Belirttiğimiz nedenlerle, davalı tarafından ihalesine girilerek satın alınan ve fakat hiçbir haklı gerekçe olmadan satın alınmasından vazgeçilen taşınmazların ihalesinin geçici teminatının tahsili maksadıyla iş bu davanın açılması gereği doğmuştur.
Deliller: Dava konusu geçici teminatın dayanağını teşkil eden ihale işlemine dair tüm evrak, tanık, bilirkişi incelemesi ve sair yasal deliller
Hukuki Deliller: HUMK, BK, TTK ve ilgili mevzuat
Sonuç ve İstek: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle haklı davamızın kabulü ile
1-Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla geçici teminat bedeli olan 1.244.087,40 TL alacağın 07.10.2008 kısa vadeli kredilere uygulanan reeskont (avans) faizi oranında ile müvekkile verilmesine
2-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. 
****
Bakalım Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tabela şirketinden başka bir şey olmayan Maan Guarantee Holding A.Ş.`den parasını tahsil edebilecek mi?
Bizce çok ama çok zor.

HABERE AİT DİĞER RESİMLER

Haber İhbar Hattı

YAZARLAR

Twitter
Twitter

KENT REHBERİ