KOCAELİ Kocaeli Hava Durumu
  • 6.0857 TL
  • 6.8088 TL
  • 7.7202 TL
Kocaeli Zirve
Hastane Holdingleri geliyor
Hastane Holdingleri geliyor
Güncel
11 Aralık 2011 Pazar 12:32
  • 2644
  • 3

Hastane Holdingleri geliyor

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk, devlet hastanelerinin özelleştirilip ‘Holding Hastaneleri’ yapıldığını ve kar amaçlı olduğunu söyledi

Kocaeli Tabip Odası`nın öncülüğünde düzenlenen Kocaeli Hekim Meclisi toplantısı, hekimlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Oda binasında yapılan meclise katılan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili sunum yaptı. Öztürk, KHK ile Kamu Hastane Birlikleri kurularak devlet hastanelerinin ‘Holding Hastaneleri`ne dönüştürülmesi, orta vadede devlet ve üniversite hastanelerinin de özelleştirilmesinin amaçlandığını ifade etti.
 

PARAN YOKSA HİZMET YOK
Sağlıkta yapılan değişikliklerle parası olmayanların hizmet almasının mümkün olmayacağını belirten Öztürk, “Sağlıkta yıkım politikalarına karşı hekimler güçlü itirazlarını dile getirerek, halkın sağlık hakkını savunmak ve hekimlik mesleğine sahip çıkmak için tüm Türkiye`de olduğu gibi Kocaeli`de de 21 Aralık`ta grev kararı aldı. Sağlıkta tüm yapı alt üst oldu. Bir çok sağlık çalışanı işsiz kaldı. Hastanelerin satılmasına zemin hazırlayan ve parası olmayanın sağlık hizmeti almasının mümkün olmadığı yapı geliyor” dedi
 

SAĞLIK DEĞİL KAR AMAÇLI
Öztürk, “KHK, ithal hekimlerin ülkemizde çalışmasından eğitim hastanelerinde şefliklerin iptal edilmesine, hekimlerin meslekten men edilmesinden, ilaçta reklam serbestisine birçok konuda yeni düzenleneme getiriyor. Kararnamenin asıl amacını TTB yasasında gerçekleştirilen değişiklik ortaya koymaktır. Bu değişiklikle TTB`nin ‘tabipliğin kamu ve kişi yararına geliştirilmesini sağlamak` görevi kaldırılmıştır. Bu da açıkça artık hekimliğin insan sağlığını gözeten bir meslek olmaktan çıkarılıp, kar amacı güden bir mesleğe indirgenmesi niyeti ortaya konmaktadır” diye konuştu.
 

GÖRÜŞLERİ ALINMADI
Kamu Hastane Birlikleri`nin hekimlik mesleğini bütünüyle yok ederek paran kadar sağlık hizmeti anlayışının egemen kılınmasına yol açacağını ifade eden Öztürk, “Sağlık alanında kurucu yasa niteliği taşıyan ve büyük değişiklikler getiren KHK, 11 Ekim tarihinde Bakanlar Kurulu`nda imzalanmasna rağmen, hükümet kararnameyi kamuoyu tepkilerini sınırlamak için bilinçli olarak hemen bayram öncesinde yayınladı. Bırakın sağlık çalışanlarının görüşünü kendi milletvekillerinin bile bu konuda görüşü alınmamıştır” ifadesini kullandı.
 

FELAKETE DAVETİYE
İleri demokrasi kavramının sıkça gündeme getirildiği ülkemizde tüm halkı ilgilendiren yasa değişikliğinin halkın meclisinde bile tartışılmadan AKP tarafından hayata geçirildiğini söyleyen Öztürk, “Halkımız bilmelidir ki hekimler kendilerinin dahi bu piyasalaşmış ve AKP tarafından tarumar edilmiş sağlık sektörü karşısında nitelikli ve doğru sağlık hizmeti alamayacakları endişesi taşıyor. Sağlığın kar-zarar mantığıyla yürütülmesi insan sağlığı açısından büyük felaketlere yol açmakta, hatta daha büyüklerine davetiye çıkarmasıdır” dedi.
 

GREVE DESTEK ÇAĞRISI
Öztürk, “Hekimlik mesleğinin piyasalaştırılarak ayaklar altına alınması ve değersizleştirilmesi karşısında hekimlerin çok sevdikleri mesleklerini yapmamayı düşünmeye başladığı bu günlerde tek seçeneğin hekimlik mesleğine ve etik ilkelerine, halkın eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hakkına sahip çıkmak için mücadele etmekten geçtiği bilinciyle 21 Aralık`taki greve bütün sağlık çalışanları ve halkımızın katılmasını bekliyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

Haber İhbar Hattı

YAZARLAR

Twitter
Twitter

KENT REHBERİ