KOCAELİ Kocaeli Hava Durumu
  • 5.7285 TL
  • 6.3568 TL
  • 6.9518 TL
Kocaeli Zirve
İşsiziz… İşsiziz… İşsiziz
İşsiziz…  İşsiziz… İşsiziz
Ekonomi
15 Nisan 2010 Perşembe 11:00
  • 1578
  • 3

İşsiziz… İşsiziz… İşsiziz

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı işsizlik oranını açıklandı. İşsizik oranı yüzde 14,5…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Ocak Dönemi Sonuçları (Aralık 2009, Ocak, Şubat 2010)'' açıkladı.

Buna göre, Ocak ayında, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus, bir önceki yılın aynı ayına göre 809 bin kişilik bir artışla, 70 milyon 975 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 827 bin kişi artarak, 52 milyon 150 bin kişiye ulaştı.

Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 289 bin kişi artarak 21 milyon 162 bin kişiye yükseldi. Tarım sektöründe çalışan sayısı 697 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı da 592 bin kişi arttı.

Ocak'ta istihdam edilenlerin yüzde 23,8'i tarım, yüzde 20,2'si sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 50,5'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.


Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,9

Türkiye genelinde işsiz sayısı da 2009 yılının aynı ayına göre 59 bin kişi azalarak, 3 milyon 591 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 14,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak'ta kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 16,5, kırsal yerlerde ise 1,5 puanlık azalışla yüzde 10,3 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,9 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayında söz konusu oran yüzde 27,9 düzeyindeydi.
 

Kayıtdışı istihdam yüzde 42,3'e yükseldi

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı da bir önceki yılın aynı ayına göre 1,5 puanlık artışla yüzde 42,3 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 84,5'ten yüzde 85,8'e, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 28,6'dan yüzde 28,7'ye yükseldi.


İşgücüne katılma oranı yüzde 47,5'e yükseldi

Ocak'ta, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre, 1,7 puanlık artışla yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.

Erkeklerde işgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık artışla yüzde 69,8, kadınlarda ise 2,4 puanlık artışla yüzde 25,9 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 17,1'ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı, erkekler için yüzde 68, kadınlar için yüzde 21,8, yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 83,9 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70,8 oldu.


İşsizlik kentte yüzde 16,5, kırda yüzde 10,3 oldu

Ocak'ta işsiz sayısı geçen yılın Ocak ayına göre 59 bin kişi azalarak, 3 milyon 591 kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 1 puanlık azalışla yüzde 14,5 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 16,5, kırsal yerlerde ise 1,5 puanlık azalışla yüzde 10,3 oldu.

Söz konusu dönemde, iş arayanlara bakıldığında, işsizlerin yüzde 32,2'si eş dost vasıtasıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 90,4'ü (3 milyon 245 bin kişi) daha önce bir işte çalıştı.

Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 44,2'si hizmetler, yüzde 24,2'si sanayi, yüzde 19,8'i inşaat, yüzde 9,3'ü tarım sektöründe çalıştı, yüzde 2,5'i ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı.

İşsizlerin yüzde 32,6'sı çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 19,9'unu işten çıkarılanlar, yüzde 15,2'sini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8'ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 7,3'ünü ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 7,6'sını öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 9,4'ünü ise diğer nedenler oluşturdu.


İşgücü dışında olanların yüzde 49,7'si daha önce bir işte çalıştı

Ocak 2010'da işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde 20,3'ü tarım, yüzde 11,4'ü sanayi, yüzde 3,5'i inşaat, yüzde 19,9'u hizmetler sektöründe çalışmış, yüzde 44,9'u ise 8 yıldan önce işten ayrıldı.

Söz konusu dönemde, 1 milyon 382 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 6,5 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 33,4'ü 25-34 yaş grubunda yer aldı. Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 25,1'i sanayi, yüzde 40,8'i hizmetler, yüzde 19,5'i inşaat sektöründe, yüzde 14,6'sı ise tarım sektöründe işe başladı. Mevcut işsizlerin yüzde 13,3'ünü (476 bin) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.
 

Twitter
Twitter

KENT REHBERİ