KOCAELİ Kocaeli Hava Durumu
  • 5.8496 TL
  • 6.5184 TL
  • 7.5742 TL
Kocaeli Zirve
Bir kişinin suçundan 12 kişi cezalandırıldı
 Bir kişinin suçundan  12 kişi cezalandırıldı
Polis-Adliye
Aktan Uslu
11 Temmuz 2019 Perşembe 10:55
  • 2012
  • 0

Bir kişinin suçundan 12 kişi cezalandırıldı

Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde bir kamu görevlisinin hatalı enjeksiyon yapmasından ötürü vatandaş tarafından açılan dava sonuçlandı. Mahkeme vatandaşı haklı buldu ama hastane yönetimi cezanın faturasını ilgili ilgisiz, 12 kişiye kesti

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisinde yaşanan olayda sağlık çalışanlarının kusuru olmaması, bu durumun adli tıp kurumu raporu ve Sağlık Müdürü’nün atamış olduğu araştırma incelemeci raporu ile de tespit edilmesine rağmen Hastaya ödenen tazminatın o gün nöbetçi olan çalışanlara bölünmesi suretiyle  çalışanlardan tahsiline gidilmesi hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker Şubede basın açıklaması yaptı. 

 

HUKUK KALMAZ

 

Suç ve cezanın birbirinden ayrı iki kavram olmadığını belirtip, “Suçu işleyen başkası cezayı çekenler başkası olunca orda adalet olmaz. Orada hakkaniyet, adalet ve hukuk denilen bir şeyde kalmaz. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde öyle bir durum yaşanmıştır ki akıl alır gibi değildir. Suç ve ceza birbirine karışmıştır. Nasrettin Hoca fıkralarını aratmayacak derecede komik, Komik olduğu kadarda düşündürücüdür” dedi. Çeker şunları kaydetti:  

 

DAVACI OLDU

 

 

“21 Eylül 2011 tarihinde Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde bir hastaya yapılan enjeksiyon sonrası hastanın sol bacağında meydana gelen hasar nedeniyle hasta Türkiye Kamu Hastaneler kurumu aleyhine dava açmıştır.

 

Bir kamu görevlisi tarafından yapılan enjeksiyon sonrası bir hastanın açtığı dava sonuçlanmış ve mahkeme 36 Bin TL’lik bir tazminata hükmetmiştir. Fakat iş bu tazminatın tahsiline gelince hatlar karışmış ve enjeksiyonun yapıldığı gün acilde görevli 12 kişinin ortaklaşa ödemesi gibi bir durum ortaya çıkmıştır.

 

KABUL EDİLEMEZ

 

Bu durumu kabul edilebilir değildir. Tazminata mahkûm edilen olayı kimin yaptığı açıkça bellidir. Çünkü kamu görevlisi bu işlemi yaptığı ve yaptığı işlemden dolayı da performans ücreti aldığı devletin resmi kayıtlarında ayan beyan ortadadır. Buna rağmen olayın olduğu yerde nöbetçi olmak dışında olayla hiçbir alakası olmayan çalışanlar arasında cezanın bölüştürülmesi de anlamsızdır. Hukuksuzdur.

 

Ayrıca o gün acilde görevli kamu görevlisinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası varken diğer arkadaşlarımızın böyle bir koruması da olmaması durumuna baktığımızda cezanın asıl kime verildiği daha iyi görülmektedir.  Yapılan bu hukuksuz ve usulsüz uygulamayı vicdan sahibi hiçbir kimse kabul etmez.

 

Söz konusu davanın incelenmesi sırasında, olayın yaşanmasında hizmet kusuru olup olmadığının tespiti adına Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtisas Kurulunun 16.09.2015 tarih ve 5744 sayılı raporunda özetle; “tüm bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, enjeksiyon uygulayan sağlık personeline ve enjeksiyon yapılma talimatı veren ilgili hekime herhangi bir kusur izafe edilemeyeceği görüş ve kanaatine yer verildiği görülmektedir.

 

KİMLİĞİ SAKLANDI!

 

 Yine olayın araştırılması için İl Sağlık Müdürlüğü’nden atanmış olan Araştırma incelemecinin düzenlemiş olduğu rapor fıkraları aratmayacak cinsten raporun netice ve kanaat Bölümünde Yapılan İnceleme neticesinde Müşteki N.Ö isimli hastaya 21.09.2011 tarihinde Dikloron Amp. Uygulayan sağlık personelinin kimliğini belirleyen bir bilgi ve belge bulunamadığı, ilgili tarih de Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servis de elinde şişlik ve ağrı şikâyeti ile müracaat eden hastanın yapılan muayenesi neticesinde önerilen Dikloren Amp. Uygulamasının sözü gecen günde ve yerde dönüşümlü uygulanmış olabileceği alınan ifadelerde ilgili personelin enjeksiyonun tarafınca yapılması halinde mutlaka imza kaşe paraf ile onayladıklarını beyan etmelerine karşın söz konusu belgede enjeksiyonu uygulayan personele yönelik bilgi bulunmadığı, Enjeksiyon sonrası gelişen tıbbi durum nedeniyle Kamu zararına sebebiyet verildiği anlaşılmış olup, bu nedenle “21.09.2011 tarihinde Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servis de Görevli yaklaşık On Bir (11) Kamu görevlisinin eşit derecede sorumluluğunun olduğunun kabulü gerektiği kanaatine varılmıştır“ demek suretiyle rapor gereğinin takdir ve Tensibi için Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Makamına sunulmuştur.

 

HUKUKA AYKIRI

 

Acil Serviste nöbetçi olan sağlık çalışanlarının somut bir şekilde kamu zararına neden olacak sorumlulukları ve hizmete ilişkin kusurları tespit edilemediği halde Hastaya ödenen tazminatın çalışanlardan talep edilmesi hukuka aykırıdır.

 

Kurum amiri Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtisas Kurulunun 16.09.2015 tarih ve 5744 sayılı raporuna göre karar vermesi gerekirken raporu yok sayarak, görmezden gelerek hastaya ödenen tazminatı sağlık çalışanlarından tanzim edebilme adına sağlık çalışanlarını mahkemelere taşımak suretiyle kurumun ve çalışanların yıpratılması manidardır. Bir o kadarda düşündürücü ve komiktir.

 

HUKUKUN TEMEL İLKESİNE AYKIRI

 

Sağlık çalışanlarının yaşadıkları mağduriyet göstermiştir ki yaşanan adli vakalar ile ilgili zanlılar tespit edilemediği zaman suçun karşılığı olan cezanın o bölgede yaşayan tüm vatandaşlara eşit paylaştırılması gereği ortaya çıkmaktadır. Buda hukukun temel ilkelerine aykırıdır.

 

KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ

 

Yaşanan olay bir kez daha göstermiştir ki sapla samanı birbirinden ayırt edemeyen, birbirine karıştıran, personeli mağdur eden kurum amiri sağlık hizmetini planlaması personeli sevk ve idare etmesi mümkün gözükmemektedir. Vatandaşımızın sağlığı önemli olduğu kadar sağlık çalışanında huzur içerisinde hizmet vermesi de önemlidir. Cumhur İttifakının ortakları siyasi iradeyi göreve davet ediyoruz.

 

        Bu nedenle bu durumu sonlandırmak adına mağdur arkadaşlarımız için hukuki destek vermekteyiz. Umut ediyoruz ki bu yanlışlık adaletin terazisinden geri döner.  Nöbet tuttuğu için ceza verilen arkadaşlarımızın bu sıkıntısı son bulur. Sendika olarak konunun takipçisiyiz.

 

 

 

                                                                                               

 

DİĞER HABERLER

YAZARLAR

Twitter
Twitter

KENT REHBERİ