KOCAELİ Kocaeli Hava Durumu
  • 5.8712 TL
  • 6.5766 TL
  • 7.3814 TL
Kocaeli Zirve
KOTO’nun yeni binası göz kamaştırıyor
KOTO’nun yeni binası göz kamaştırıyor
Sektör
20 Aralık 2012 Perşembe 11:59
  • 1003
  • 1

KOTO’nun yeni binası göz kamaştırıyor

Geçmişiyle köklü… Yaptıklarıyla güçlü… Birikimleriyle söz sahibi… Asrı aşan hizmet geleneğiyle geleceğe güzellik ve refah vaat ediyor…
Hizmet üretmeye başlamasının üzerinden geçen zamanın çokluğuyla geleceğe daha fazla değer taşımaya kararlı Kocaeli Ticaret Odası, bir taraftan bu öngörü kapsamında üyelerine sunacağı hizmet kalitesini çağdaş yapı elemanlarıyla güçlendirirken diğer taraftan da piyasa dinamiklerine konforlu bir ortamda çalışma olanağı sağlayarak piyasalarını küresel rekabette hazırlıklı tutuyor. Bu amaçla hizmet ortamını iyileştiren Kocaeli Ticaret Odası, yeni bir hizmet binasını hizmete açarak geleceğe daha güvenle bakmaya, üyelerine daha konforlu bir ortamda hizmet üreterek yarınlara bugünlerden hazırlıklı olmaya çalışıyor… Hiç kuşkusuz böyle bir anlayışla geleceğe taşınmak isteyen güç bölgesel olacaktır!
Şehir içindeki hizmet binasının artan hizmet yükünü kaldıramaması, hizmet birimleri arasında üyelerimiz adına sağlanması gereken kolay erişiminin fiziki koşullar nedeniyle gerçekleştirilememesi, meslek komitelerinin çalışmaları için gerekli ortamın binanın yetersizliği yüzünden meslek komitesi üyelerimize sunulamaması, gelen konuklarımıza yeterli araç park alanının sağlanamamış olmasından dolayı yaşadığımız sorunları gidermek ve geleceğin tasarımını gerçekleştirmek adına konuklarımızı daha geniş, daha ferah ortamlarda ağırlayabilmek, araç parkı konusunda sorun yaşamalarının önüne geçebilmek, üyelerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini bir taraftan arttırırken aynı zamanda hizmete erişimi daha kolay ulaşılır hale getirtebilmek ve işadamlarımıza gerek yerli gerekse yabancı iş ortaklarıyla çalışabilme ortamı sunmak amacıyla 2011 yılının ikinci çeyreğinde başladığımız yeni hizmet binamızın inşaatını kısa bir sürede bitirerek 2012 temmuzunda hizmete açtık.
Pek çok yeniliğin uygulamaya sokulduğu yeni hizmet binamızın kent trafiğinden çıkartılması, Fuar alanı içindeki eski sosyal tesislerimizin bulunduğu yerde modern bir binanın yapılması ticaretle ilgilenenler kadar, ticaret dışında, sair işlerle uğraşanlar adına da kent adına da olumlu yansımaları beraberinde getirdi…
Öncelikle yeni hizmet binamızın kentin siluetine modern bir görüntü kazandırdığı ve çağdaş bir ekleme yaptığı gözlerden kaçırılmaması gereken önemli bir nokta. Dış görünüş ve kent adına yaratılan imajın yanı sıra yeni hizmet binamızın işlevsellik açısından sunduğu kolaylıklar ve yenilikler de hayatımızı kolaylaştıran sunumlar olarak öne çıkıyor…
 

GENİŞ VE FERAH MEKANLAR
8 bin 500 metrekarelik bir alana kurulan yeni hizmet binamızda geniş araç park alanlarının yanında yeşil alanların binayı çevreleyip sarması ve sosyal bir mekan olan restoranın hem çalışanlarımıza hem odamıza gelen konuklarımıza hem de odayla işi olmayan insanlara hizmet sunması önemli bir hizmet yeniliği olarak öne çıkarken binanın hizmet üretmek için tasarlanan alanlarının geniş tutulması, hizmet almak için binamıza gelen konuklarımıza rahatlık ve derinlik hissi uyandırmakta, çalışanlarımızaysa hizmet üretmeyi daha kolay hale getirmektedir.
Hizmet üretme alanlarının yanı sıra bekleme salonlarının da geniş tutularak hizmet almak için gelmiş ve sıra beklemekte olan konuklarımızı rahatlatarak şikayetlerini en aza indirilmesinin sağlanması ve bekleme sırasında konuklarımıza oda ikramlarının yapılmasıysa oda-üye ilişkisinden farklı bir anlayışı ortaya koyarak iyi bir ev sahibinin konuğuna ikramda bulunarak evine gelmiş misafirini ağırlamak şekline dönüşerek memnuniyeti arttıran başka bir ilişki üretme sürecine işlerlik kazandırıyor.
Yeni hizmet binamıza gelenlerin işlerini tamamlamak için odamızda geçirdikleri sürenin en aza indirilmesi ve bekleme sürecinin “hoş” bir zaman dilimine dönüştürülmesi, hizmete sokulan mekanla birlikte aynı zamanda yeni mekanla birlikte hayaya geçirilmeye çalışılan hizmet üretme anlayışındaki değişimden kaynaklanan bir başka olumlu gelişme olarak karşımıza çıkıyor.  
 

TOPLANTI SALONLARI
Odamızın ayda bir gerçekleştirdiği olağan meclis toplantılarının da yapıldığı locasıyla birlikte 300 kişilik Meclis Salonunun yanı sıra çok amaçlı tasarlanan iki adat toplantı salonun gerek kurum içinden gerekse kurum dışından gelecek toplantı taleplerine yanıt vermek amacıyla tasarlanması ve inşa edilmesi Kocaeli Ticaret Odası olarak dış bağlantılara verdiğimiz önemden kaynaklanan yeni bir hizmet anlayış şekli olarak ortaya çıkıyor. Çok amaçlı toplantı salonlarının yapılmasının altında yatan bu hizmet üretme anlayışı üye işadamlarımızı özellikle dış bağlantılar yapmaya yöneltmeye ve yabancı iş çevreleriyle ortaklıklar kurmasına zemin hazırlamaya yönelik tasarlandı. Böylece üye işletmelerimizin dış bağlantı kurmasıyla ihracata yönelmelerine mekan hazırlanmakta ve bunun için kurumsal olarak hizmet sunulmaktadır.
Meclis Salonumuzun ayda bir kez gerçekleştirilen olağan meclis toplantılarına mekan olmasının yanında büyük yapılmasındaki en temel amaç Kocaelimizin gelecek öngörüsünde tasarladığı kongre turizmi yatmaktadır. 
Sanayi, bilişim ve hizmet işkollarında geliştirdiği üretim süreçlerini farklı işkollarında da sürdürmek isteyen il yönetimi, bu amaçla kongre turizmine yönelik aldığı kararları zaman zaman gerçekleştirdiği yatırımlarla hayata geçirmeye ve filizlendirmeye çalışıyor. Bu öngörüye uygun özel girişimcilerin de hatırı sayılır bir yatırım yapması kongre turizmine yönelik etkinlikleri arttıran başka bir unsur.  
Bütün bu gelişmeler ışığında Kocaeli Ticaret Odası olarak konuya verdiğimiz önem, kentin gelecek öngörüsünde ortaya konan hedefleri paylaşmamız yeni binanın tasarlanması aşamasında devreye alınarak meclis salonunun bu amaca da hizmet etmesine önayak oldu. 
Locası, katılımcıların kürsü ve sunum alanına hakim konumda bulunmasının yanında salonun oval bir yapıyla iç mekanının ferahlığının arttırılması, bununla birlikte geniş bir fuaye alanına sahip olması salona farklı avantajları kazandırıyor.
Kocaeli Borsa Restoranının da bu amaçla hizmete sokulduğunu unutmamak gerekiyor. 600 kişiye kadar konuk ağırlama kapasitesiyle hizmet üreten lokantanın nezih kapalı mekanının yanı sıra geniş ve bol yeşillikli bahçesinin de bu amaçla hizmete sokulması kongre turizmi amaçlı etkinliklerin gerçekleştirilmesinde önemli bir unsur olarak tasarlandı ve hayata geçirildi. Odamızdan bağımsız ama odamızın hizmet üretmek anlayışıyla hayata geçirilen lokantanın kentin sosyal yaşamına da katkılar sunacağı muhakkak.
 

HİZMET ALANLARI 
Yeni hizmet binamızın en önemli özelliklerinin başında gelen hizmet alanlarının giriş katında toplanması ve gelen üyelerimize hizmeti sunarken üyelerimizi önceki hizmet binamızda olduğu gibi katlar arasında dolaştırmamamız yeni binamızın en büyük avantajı. Bekleme salonlarının hizmet üretilen mekanlara yakın olması, bekleme salonlarının ve koridorların geniş tutulması eski hizmet binamızda eksikliğini hissettiğimiz konuların başında geliyordu. Bu amaçla yeni hizmet binamız tasarlanırken bu gibi alanların geniş tutulmasına özel bir önem verilerek yeni binada hizmete sokulmasına çalışıldı.
Yeni hizmet binamızda üyelerimiz hizmet alırken geçirecekleri sürenin en aza indirilmesine çalışılmasının yeni hizmet üretme biçimine dönüştürülmesi ve bu süre içerinde konuğumuzun en iyi şekilde ağırlanması için gerçekleştirilen ikramlar ve sunumların arttırılarak memnuniyet hissinin yaratılması, yeni hizmet binasının tasarlanmasıyla birlikte başlatılan yeni hizmet üretme anlayışı. Bu yeni anlayışın hizmet kalitesinde yaratacağı algı, hizmet binamıza gelen üyeyi üyelik sınıfından konukluk aşamasına taşıyacağı ve bu anlayışın da geleceğe daha güçlü bir oda-üye ilişkisine dönüşeceği en büyük beklentimiz.
Haber İhbar Hattı

YAZARLAR

Twitter
Twitter

KENT REHBERİ