KOCAELİ Kocaeli Hava Durumu
  • 5.7669 TL
  • 6.4016 TL
  • 7.5790 TL
Kocaeli Zirve
“Büyükşehir’deki kadro yapılanması kanuna aykırı”
“Büyükşehir’deki kadro yapılanması kanuna aykırı”
Siyaset
Aktan Uslu
17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:08
  • 3144
  • 0

“Büyükşehir’deki kadro yapılanması kanuna aykırı”

CHP Gebze İlçe eski Başkanı Avukat Recep Dursun, Kocaeli Büyükşehir’deki gerek başkan yardımcılığı gerek koordinatör yapılanmasının belediye kanunlarına aykırı olduğunu öne sürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ndeki kadro yapılaşması, kafaları karıştırıyor. Bir süre önce, Kocaeli’nin üç ayrı bölgeye ayrılarak koordinatör ataması da dikkat çeken hamlelerden biri oldu. 31 Mart seçimlerinde Gebze’den Millet İttifakı’nın belediye başkan adayı da olan CHP Gebze İlçe eski Başkanı Avukat Recep Dursun bu yapılaşmanın ilgili kanun maddelerine aykırı olduğunu belirtip yanlıştan dönülmesini istedi. Dursun’un konuya dair değerlendirmesi şöyle:

5393 SAYILI KANUN

“Belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını 5393 sayılı Belediye Kanunu düzenler.

5393 sayılı yasanın 3/b maddesinde belediyenin organları olarak “..Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını..” tarif eder.

5393 sayılı Belediye Kanununun 17 ila 32.maddeleri arasında belediye meclisinin,33 ila 36.maddeleri arasında belediye encümenin ve 37 ila 46.maddeleri de belediye başkanın yetki ve görevlerini düzenlemiştir.

MECLİS KARARIYLA

5393 sayılı Belediye Kanunun 48.maddesi norm kadro olarak belediye teşkilatının “..yazı işleri, mali hizmetler,fen işleri ve zabıta birimlerinden..” oluştuğunu ifade etmiş.48/2.maddesi de “..Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur..” demiştir.

Aynı yasanın 49/1. Maddesi, “..Norm kadro ilke ve standartları,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir..” dedikten sonra 49/2.maddesi de “..Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur..” demiştir.

5216 SAYILI KANUN

Belediye Kanununda durum bu.Peki 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda durum nedir?

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 3/b maddesinde büyükşehir belediyesinin organları olarak “..Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşehir belediye başkanını..” sıralamıştır.

5216 sayılı BŞB. Kanunun 21/1. maddesi belediye teşkilatı olarak “..norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden..” oluştuğunu ifade etmiştir.

5216 sayılı BŞB yasasının 21/2. Maddesi “..Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile..” oluşacağını,

Aynı yasanın 21/3.maddesi de “..Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz..” demiştir.

GENEL SEKRETER ATAMASI

5216 sayılı yasanın 21/3 ve 4. Maddeleri de “..Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, norm kadroya uygun olarak genel sekreter yardımcısı atanabilir.Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır..” hükümleri düzenlenmiştir.

Yine 5216 sayılı BŞB’nin 22/1.maddesi “..Büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur..” demiştir.

Gerek 5216 sayılı BŞB ve gerekse 5393 sayılı Belediye kanununda belediye teşkilatı organları ve norm kadro ile ilgili olarak açık düzenlemeler bulunmaktadır.

KANUNDA YERİ YOK

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerek 5393 sayılı Belediye ve gerekse 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda bulunmayan,düzenlenmeyen ve açıkça yasaklanmış olan birtakım statü,norm kadro oluştuğunu yazılı/görsel ve internet haber sitelerinde okumaktayız.

 

SOYUT NORM KADROLAR

 

Devlet adamlığı tecrübesi ve birikimi olduğunu düşündüğümüz,hukuksal düzenlemelere hakim olacağını inandığımız büyükşehir belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın,kanunlara açıkça aykırı ve farklı adlarla belediye teşkilat ve organlarında yer almayan yeni soyut norm kadro ve statü yarattığını üzülerek okumaktayız.

OLMAYAN MAKAM

Büyükşehir Belediye teşkilatında, organlarında ve norm kadroda belediye başkan yardımcılığı makamı olmamasına ve 5216 sayılı yasanın 21/3.maddesinde açıkça yasaklanmış olan belediye başkan yardımcılığı makamı ihdas edildiğini;

Yine Kocaeli’yi üç bölgeye ayırmak suretiyle Büyükşehir Belediye Bölge Koordinatörlüğü adı ile görevlendirmeler yapıldığını okumaktayız.

KANUNLARA AYKIRI

Kanunlara ve teamüllere açıkça aykırı olarak makamlar ve kadrolar üretilmek suretiyle belediyenin yönetilmesi kabul edilemez.

Medya yorumcuların da açıkça ifade ettikleri gibi bu oluşturulan statülerdeki kişilerin görevleri,yetki ve sorumlulukları hangi yasal düzenlemeye göre belirlenecek,özlük hakları,ücret ve çalışma koşulları neye göre belirlenecek,ayrıca bunlar ne iş yapacak?

Belediyelerin kanuna açıkça aykırı norm kadro ve statü oluşturulmak suretiyle gerek bütçeye ek yük yüklemek,gerekse teşkilat ve birimler arası yetki karmaşasına sebebiyet vereceği açıktır.

YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ

Bu yanlıştan derhal dönülmesi,milletin ve kanunların vermediği payelerin seçilmişler tarafından bütçeye ek külfet yükleyecek, teşkilat ve birimler arasında yetki ve sorumluluk karmaşasına sebebiyet verecek şekilde makamlar ihdas ile statü dağıtılmasından vazgeçilmesi gerektiğini ifade ediyor,Kocaeli halkı adına konunun takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.”

 

DİĞER HABERLER

YAZARLAR

Twitter
Twitter

KENT REHBERİ