Sibel Gönül
KOCAELİ Kocaeli Hava Durumu
  • 5.4572 TL
  • 6.2237 TL
  • 7.1857 TL
Kocaeli Zirve
En az Erdoğan ve Kurum kadar karşıyız
En az Erdoğan ve Kurum kadar karşıyız
Siyaset
Aktan Uslu
08 Kasım 2018 Perşembe 09:36
  • 1610
  • 0

En az Erdoğan ve Kurum kadar karşıyız

Darıca’da Termal Yapı’nın yargıdan bir kere dönmesine karşın yeniden gündeme gelen projesine CHP Grubu yine itiraz etti: Bu plan eşitlik ilkesine karşı. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı, Bakan Kurum karşı, biz de karşıyız

“Bu büyüklükte bir proje Darıca’da sadece Emek Mahallesi’nin değil tüm Darıcalı’nın yaşamını etkileyeceği için Darıcalı’nın onayına sunulması gerekirdi.

Cumhurbaşkanı ve Bakan da karşı

Cumhurbaşkanımız 21 Ekim 2017’de İstanbul Esenyurt’ta yaptığı bir konuşmada, ‘Binalar yükseldikçe ufkumuz artıyor. Biz İstanbul’a ihanet ettik. Hala ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum’ diyerek yüksek yapılaşmaya karşı çıkmıştır. Yine Cumhurbaşkanımız 11 Kasım 2017’de İstanbul Fatih’te yaptığı konuşmada, ‘Vali ve belediye başkanlarımdan rica ediyorum. Lütfen şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyelim. Bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır” demiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı, 01 Kasım 2018’de yüksek binalara artık izin verilmeyeceğini söylemiştir.

Sonuç olarak; CHP olarak yasal sınırlar içinde olmak kaydıyla yapılacak yatırımlara karşı değiliz, bilakis memnun oluruz. Ancak; kanunun eşitlik ilkesine aykırı olduğu, kişiye özel imar değişikliği yapıldığı, yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğu, kamu zararına sebep olduğu, Darıca’nın silüetini tahrip edeceği, Darıcalı’nın hayatını zorlaştıracağı için Cumhurbaşkanı ve Bakan’ın da karşı olduğu yüksek yapılaşmaya neden olan bu plan değişikliğini reddediyoruz.”

İnada inat…

Termal Grup’un Darıca Belediye Meclisi AKP Grubu destekli inadı inat ama aynı mecliste CHP Grubu’nun da eli boş değil. Darıca Belediye Meclisi’nin dün gerçekleşen kasım ayı olağan meclis toplantısında bir defa yargıdan dönen o proje şekil o ki ufak tefek rötuşlar ile yine onaya sunuldu. Yine AKP Grubu’nun oylarıyla, oy çokluğuyla geçti.

Yargılama bütçesi yine yargılamaya

CHP Darıca Belediye Başkan adayı Yakup Törk, ilçe başkanı sıfatıyla son düzenlediği basın toplantısında gerekirse yargıya yine başvuracaklarını ama önce yenilenen projeyi beklediklerini söylemişti. Şekil o ki CHP yargıya yine başvuracak. Bir önceki başvurudaki giderini proje mahkemeden dönünce geri almıştı. Şimdi yine aynı bütçeyi aynı amaçla kullanacak gibiler. CHP’nin Grubu’nun şerh raporu Şinasi Serdar tarafından okundu. Raporun sonuç bölümüne ilk paragraflarda yer verdik. Diğer detaylar şöyle:

 

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi – Darıca Belediyesi: 2014, 2033, 2037, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049 ve 2359 nolu imar adaları Özel Proje Alanı Plan Notları için İmar Komisyonu raporuna muhalefet şerhidir.

Muhalefetimiz devam etmektedir

Bu proje 02 Haziran 2016 tarihinde Darıca Meclisi’ne gelmiş ve CHP olarak itirazlarımıza rağmen meclisten gelmiştir. CHP Grubu olarak konuyu mahkemeye taşıdık ve mahkeme bizim itirazımızı haklı bulmuş ve projeyi iptal etmiştir. Şimdi yine aynı proje mahkemenin iptal gerekçeleri dikkate alınmadan ve hemen hemen hiçbir değişiklik yapılmadan yine Meclis’e getirilmiştir. Dolayısıyla muhalefetimiz devam etmektedir. Daha önceki itiraza konu hususları burada tekrar etmek gerekirse;

Bu plan değişikliği kanunun eşitlik maddesine aykırıdır. Bugüne kadar hiçbir plan değişikliğinde verilmemiş imtiyazlar verilmektedir.

Bu plan değişikliği mevcut yasa ve yönetmeliklere aykırı hususlar içermektedir.

Bu plan değişikliği ile kamu arazileri değerinin çok altında bir şahsa devredilmek istenmekte ve kamu zararına yol açmaktadır.

Bu plan değişikliği ile Darıca’nın dokusu ve silüeti tahrip edilmekte ve Darıca halkının yaşamı zorlaştırılmaktadır.

Plan değişikliğindeki hukuka aykırı hususlar

14 Haziran 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Mekansal Planlar Yapı Yönetmeliği’nin imar plan değişikliklerini düzenleyen 26’ncı maddesinin 4’ncü fıkrası; ‘Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle şehrin veya alanın silüetini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır.’

Projede 41 katlı bina olduğunu ve bunun arsanın herhangi bir yerine yapılabileceğini biliyoruz. Bu yükseklikte bir yapı Darıca’nın silüetini olumsuz yönde etkileyecektir. Bırakın silüetini bozmayı bu proje Darıca’nın ruhunu yok edecektir.

Ballı börekli…

Diğer bir hususta sosyal ve teknik altyapı alanları olarak ayrılan bu alanların çok önemli bir kısmının özel statüde olması ve dolayısıyla aslında bu kapsamda kamuya terk etmesi gereken yerleri tekrar kendi zimmetine almasıdır. Terk etmesi gereken yerlere özel hastane yapacak, özel okul yapacak, kültürel tesis yapacak ve yine kendisi işletecek. Oralardan da kar elde edecek.

 

 

 

Yine aynı yönetmeliğin 6’ncı madde a fıkrası, ‘Devamlılığı olan yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz.’ Projede ise 40 metrelik yolu 20-25 metreye daraltmaktadır.

Bugüne kadar mevcut imar planında verilen 3-5 kat sınırına gerekçe olarak, ‘Burası deprem bölgesi’ deniyordu. Darıca Belediyesi Stratejik Planın SWOT analizinde de Belediye’nin zayıf yönleri olarak bir maddede, ‘olumsuzlukların çabuk unutulması demiş ve örnek olarak depremi göstermiş. Yani depremleri çabuk unutuyoruz ve bunu esas alarak 5 katın üstüne çıkmıyoruz ama bu projeye 41 kat veriyoruz. Bu projenin bu meclisten geçmesi Darıca’nın imarı yönünden olumsuz yönde milat olacaktır.

Plan değişikliği ile bu projede eşitlik ilkesine aykırı olarak sağlanan imtiyazlar:

Eğer bu proje sahibi, ‘Darıca Belediyesi bir imar düzenlemesi yapmış olsa ve ben de herkes gibi kurala uyayım, hakkıma razı olayım’ dese idi, arazisi 382 bin 504 metrekare üzerine 357 bin 504 metrekare inşaat yapabilirdi. Ama bu müteahhit Belediye Başkanı’nın olurunu aldı. Darıcalı’nın arazisini aldı. Ankara’dan dolaştı geldi ve dikkat edin, 357 bin 504 metrekare yerine 576 bin metrekare inşaat projesiyle önümüze geldi, yaklaşık 220 bin metrekare fazladan inşaat. Sadece bu mu?

Bir imar imtiyazıyla 3 milyar TL’lik rant

Emsal 1.90 gösterilmekle birlikte emsalden hariç tutulan sosyal altyapı alanlarının büyük bölümü, çöp toplama tesisleri, güvenlik ve bekçi kulübeleri de dahil edildiğinde emsal 2.1’e çıkmaktadır. Bu sayede inşaat alanı 576 bin metrekare değil 847 bin 774 metrekare olacaktır. Yani hakkı olan 0.90 emsal yerine şahsa fazladan tanınan (576.000 – 357.000) 219 bin metrekareye ilave olarak 2.1 emsalle 271 bin 774 metrekare inşaat yetkisi toplamda 490 bin 774 metrekare fazladan inşaat yetkisi veriliyor. Bu da en az 3 milyar liralık ranta tekabül etmektedir.

Plan değişikliği notunun 5’nci maddesi

‘Bu alanda yapı, nizam, bina şekli ve ebatları, bodrum zemin ve normak kat yükseklikleri, kat adetleri, çekme mesafeleri, blok zorunlulukları serbest olup…’ bu ölçekte serbestiyet bugüne kadar Darıca’da kimseye verilmemiştir. Kişiye özel uygulamadır.

Plan değişikliği notunun 11’nci maddesi

Planlama alanında yer alacak işlevlerin otopark ihtiyacı, mekânsal proje tasarımları ve projeler kapsamında kendi fonksiyon alanları içerisinde çözümlenerek; park, meydan, okul bahçeleri, ticaret alanları, dini tesis alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı olarak belirlenen alanların altında otopark düzenlenebilir, bu alanlar olağanüstü koşullarda sığınak olarak kullanılabilir diyerek yasal zorunluluğu olan yaklaşık 45 bin metrekare sığınağı yapmayacağını bildiriyor.

Arsa takası ile kamu zararı oluşmaktadır

Belediyenin çok değerli yaklaşık 9 bin metrekare arsası da plan değişikliği ile şahsa devrediliyor. Belediyenin arsanın değeri şahsın vermeyi taahhüt ettiği arsanın en az 5 katıdır. Her ne kadar üzerine bir spor kompleksi yapılacağı belirtilmişse de yapılacak bu tesisin projesi ortada yoktur. Belediyenin devrettiği arsa yaklaşık olarak 70 milyon TL iken en yüksek inşaat kalitesinde spor kompleksi de dahil taahhüt edilen arsanın ederi 17 milyon TL’dir. Dolayısıyla bunu dengelemek açısından projeye şartlı onay verilmesinin ve şart olarak ta; spor kompleksi olarak verilecek arazinin 10 metrekareden az olmaması ve üzerine yapılacak tesisin inşaat maliyet birim fiyatları üzerinden asgari 10 milyon dolarlık bir tesisin yapılması olmalıdır.

Diğer hususlar

Darıca’nın girişinde bu büyüklükte bir inşaat Darıca’yı beton şehir gösterecektir.

Kaybolan yeşil alan ile oluşturulan yeşil alan arasında orantısızlık vardır.

İlgili şirketin projeyi meclisten geçirdikten sonra alt firmalara vereceği bizzat gazete haberlerine yansımıştır. Bu durumda proje yarım kalacak ve burada Darıca bir bina enkazına dönüşecektir.

Darıca’da imar planları arasındaki bütünlük bozulacak ve turizmin teşvik edileceği her fırsatta söylenen Bayramoğlu etkinliğini tamamen yitirecektir.

Türkiye’de 9 şiddetinde bir deprem olsa bu depremin Tuzla, Darıca açıklarında olabileceği Kandilli Rasathanesi’nce öngörülmüştür. 41 katlı binalara izin vermek büyük bir vebalin altına girmektir.

Projenin yaratacağı toz ve gürültü düşünüldüğünde her ne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilen raporda değerler yasal sınırlar içinde gösterilmişse de Darıca’da büyük bir hava ve gürültü kirliliği oluşacaktır.

Bu projeyle en az 6 bin aracın Darıca trafiğine katıldığında bu araç trafiğini Darıca’nın mevcut yollarının karşılamayacağı açıktır. Bu durum zaten sabah ve akşam saatlerinde 30-40 dakika tıkanan trafiği 1-2 saat durma noktasına getirecektir.”

Öte yandan Serdar’ın konuşması esnasında projeden AKP’li meclis üyelerinin kişisel çıkarı olduğuna dair imada bulunması, direk kast etmese de şüphelerinin olduğunu söylemesi meclisi gerdi. Gerek Başkan Karabacak gerekse AKP’li meclis üyeleri hem Serdar’ı kınadı. Hem de eleştirilere yanıt getirdi. Bir yurdum klasiği olarak bu mesele de ne yaptı ne etti, “Pensilvanya” vurgusuyla FETÖ’ye kadar uzadı..

Diğer detaylar Kocaeli Zirve’de

DİĞER HABERLER

Haber İhbar Hattı

YAZARLAR

Twitter

KENT REHBERİ