Kurulan şirket sayısı yüzde 6,4 arttı

Mayıs ayında kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artış oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mayıs ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2023’ün ilk 5 ayında, 2022’in ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 69,1 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,1 azaldı.

  2023’ün ilk 5 ayında, 2022’in ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 4,2 kapanan kooperatif sayısı yüzde 4,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,6 artış oldu.

  Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artış oldu. Mayıs 2023’de, Mayıs 2022’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 150,9 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,9 azaldı.

  Mayıs 2023’de, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 33,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 138,5 artış oldu.

  Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 31,0 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 41,0 kapanan kooperatif sayısı yüzde 105,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 49,8 artış gerçekleşti.

  Mayıs 2023’de Ardahan’da şirket kurulmadı

  2023 yılı Mayıs ayında kurulan toplam 10.336 şirket ve kooperatifin yüzde 85,6’sı limited şirket, yüzde 11,5’i anonim şirket, yüzde 2,9’u ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,4’ü İstanbul, yüzde 10,7’si Ankara, yüzde 6,4’ü İzmir’de kuruldu. Bu ay Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

  Mayıs 2023’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             yüzde 3,2 oranında arttı

  2023 yılında toplam 55 bin 462 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 47 bin 679 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 74,9’unu, 6 bin 558 anonim şirket ise yüzde 25,1’ini oluşturdu. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Nisan ayına göre yüzde 3,2 oranında arttı.

  Mayıs 2023’de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 466’sı ticaret, bin 584’ü inşaat ve bin 430’u imalat sektöründe kuruldu. Mayıs 2023’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 575’i inşaat, 393’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 116’sı imalat sektöründe oldu.

  Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 691’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 270’i inşaat, 256’sı imalat sektöründe oldu.

  Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.233’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,  469’u inşaat,  307’si imalat sektöründe oldu.

  Mayıs 2023’de kurulan 296 Kooperatifin 207’si Konut Yapı Kooperatifi

  Mayıs 2023’te kurulan 296 Kooperatifin 207’si Konut Yapı Kooperatifi 52’si İşletme Kooperatifi,  19’u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu.

  Mayıs 2023’de 961 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

  Mayıs 2023’te kurulan 961 yabancı ortak sermayeli şirketin 524’ü Türkiye, 79’u Rusya Federasyonu, 64’ü İran ortaklı olarak kuruldu.

  Kurulan 961 yabancı ortak sermayeli şirketin 123’ü anonim, 838’i limited şirkettir. 2023 yılında kurulan şirketlerin 773’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 267’si İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı 263’ü Gayrimenkul acenteleri ve faaliyetleri sektöründe kuruldu.

  Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde  80,0’ını yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

İhlas Haber Ajansı

Bakmadan Geçme