Künye

Künye

Künye

İmtiyaz Sahibi
GLOBAL MEDYA

Genel Yayın Yönetmeni
Tahsin KESKİN

Yazı İşleri Müdürü
Burcu NAZLI

Editörler
Seval SEZER

Muhabir
Metin YURT
Zeynep TARIM

Spor Koordinatörü
Zafer ONAR

Ulaştırma
Cevdet ACAR