Resmi yazışma kuralları eğitimi aldılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi yazışma kuralları ve etkili yazışma teknikleri konusunda hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personelin mesleki gelişimini artırmaya yönelik kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede “Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi” ve “Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi” Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen eğitim Prof. Dr. Niyazi Çiçek tarafından verildi. Eğitimde;  resmi yazışmada uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik, elektronik belge yönetimi, resmi yazışma ortamları, nüsha sayısı, boyut ve yazı tipi, başlık ve logo, sayı, tarih, konu, muhatap, imza ve türleri, yetki devri, imza devri gibi konular ayrıntılı olarak ele alındı.

  Öğleden sonra gerçekleştirilen Etkili Yazışma Teknikleri Eğitiminde ise Türkçe, bürokrasi dili, kurumlarda yazışma ve raporlama,  yazının konusu ve amacı, yazışmalarda anlatım bozuklukları, iyi anlatım özellikleri, saygılı dil kullanmak, orantılı kısalık gibi resmi yazışma eğitimini destekler nitelikte içeriklere yer verildi.

Kocaeli Zirve Haber Merkezi

Bakmadan Geçme