Diyanet Birlik-Sen'den ek gösterge çağrısı!

Diyanet Birlik Sendikası bugün Kocaeli İl Müftülüğü önünde 3600 ek gösterge için basın açıklaması düzenledi. Açıklamada sözü alan Diyanet Birlik Sen Marmara Bölge Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, 3600 Ek Göstergeyi almak için herkesi birlikte yol yürümeye çağırdı.

PAYLAŞ
Kocaeli Zirve - Burcu Nazlı

Diyanet Birlik-Sen (Diyanet Birlik-Sen Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) başkanlık merkez ve müftülüklerde çalışan idari personelin 3600 ek gösterge kapsamı dışında bırakılmasını kabul etmediklerini dile getirdi. 81 ilde eş zamanlı açıklama yapan Diyanet Birlik-Sen Kocaeli Şubesi adına açıklamayı Marmara Bölge Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı okudu. 

‘ÖNCE SEVİNDİK’
İl Müftülüğü önünde açıklamalarda bulunan Karadaşlı, "Diyanet İşleri Başkanlığında Din Hizmeti Sınıfında görev yapan 2 yıllık Yüksek Öğrenim ve 4 yıllık üniversite mezunu İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kuran Kursu Öğreticilerinin Ek göstergeleri ‘Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile 2200 Ek göstergeden 3600 Ek göstergeye yükseltilmiştir. Söz konusu Kanun 15.01.2023 tarihinde uygulanmak üzere 5 Temmuz 2022 tarihinde Resmi gazetede yayımlanmıştır. Din Hizmeti sınıfında görev yapan yüksekokul ve lisans mezunu hocalarımızın ek göstergelerinin 2220’den 3600’e yükseltilmesi Diyanet Birlik Sen olarak bizleri sevindirmiş ve mutlu etmiştir. 

‘SONRA ÜZÜLDÜK’
Teşkilatımızın olmazsa olmazı her türlü iş yükünü omuzlayan yüksekokul ve üniversite mezunu 1. derecede, başkanlık merkez ve müftülüklerde idari personel olarak görev yapan personelin 3600 ek gösterge düzenlemesinde kapsam dışında bırakılması ise bizi o derece üzmüştür. Aynı kurumda aynı şartlarda görev yapan personelin bazıları Din Hizmeti sınıfında olduğu için 3600 ek gösterge hakkından yararlanırken ‘Daha önceden din hizmeti sınıfında görev yapmasına rağmen şu an faklı sınıflarda görev yaptığı için ayrıştırılan idari personel 3600 ek göstergeden mahrum edilerek adil olmayan bir düzenleme ile mağdur edilmiştir. 

‘AYRIMCI YAKLAŞIMI KABUL ETMİYORUZ’
3600 Ek gösterge dağılımında Din Hizmetleri sınıfı dışında kalan ama Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütün iş yükünü omuzlarında taşıyan Başkanlık merkez, müftülükler, eğitim ve ihtisas merkezlerinde çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli ne yazık ki ayrımcılığa, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa tabi tutulmuş sadece ek göstergeleri 600 puan artırılarak hiçbir kazanımı olmayan 2800 ek göstergede bırakılmıştır. Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında 3600 Ek gösterge kapsamı dışında bırakılan toplam personel sayısı 7000 civarındadır. Diyanet Birlik Sen olarak söz konusu Diyanet personeline uygulanan böyle bir haksızlığı, hukuksuzluğu ve ayrımcı yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. 

‘ÜVEY EVLAT MUAMELESİ’
140 bin diyanet personeli içinde yükseköğrenim ve üniversite mezunu olup 1. derecede görev yapan Genel İdare Hizmetler Sınıfında APK Uzmanı, Din Hizmetleri uzmanı, Eğitim Uzmanı, Musahhih, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı, Şef, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Memur, ambar memuru, satın alma memuru, mutemet, sekreter, şoför, teknik hizmetler sınıfında; çözümleyici, programcı, kütüphaneci, sosyolog, teknisyen, tekniker, yardımcı hizmetler sınıfında; aşçı ve hizmetli kaloriferci, dağıtıcı, bekçi kadrolarında görev yapan ‘Din Hizmeti Sınıfı’ dışında kalan Diyanet Personeli ise 3600 Ek gösterge kapsamı dışında tutularak sahipsiz ve üvey evlat muamelesi gösterilmiştir. 

‘ÇALIŞMA BARIŞI BOZULMASIN’
30 yıl hizmeti olan bir diyanet personelinin 2200 olan ek göstergesine 600 puan ilave edilerek 2800 Ek göstergeye çıkarılmıştır. Ek göstergesi; 2800 olan bir diyanet personelinin emekli maaşına bugün itibariyle 166 TL artış gelirken 3600 ek göstergeden emekli olacak diğer diyanet personelinin emekli maaşına ise 2020 TL artış sağlanacaktır. Din hizmeti dışında görev yapan ve ek göstergesi 2800 olan üniversite mezunu bir diyanet personelinin emekli ikramiyesine 6005 TL artış sağlanırken din hizmetinde görev yapan ve ek göstergesi 3600’e yükseltilen 2 yıllık yüksekokul mezunu bir diyanet personelinin emekli İkramiyesine ise 71.057 TL artış gelecektir. Aradaki ikramiye farkı 65.052 TL’dir. İtirazımız ve feryadımız gelen artışa değil aynı görevi yapan personel arasında oluşturulan ayrıştırmaya çalışma hayatında yol açacak kargaşaya çalışma barışının bozulmasınadır. Çünkü oluşturulan aradaki fark büyük bir uçurumdur. 

‘AYRIMCILIK KALDIRILMALI’
Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında 1. dereceye gelmiş 3600 Ek gösterge kapsamı dışında bırakılan değerli meslektaşlarımız ve mesai arkadaşlarımız Genel İdare Hizmet Sınıfı, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelimiz din görevlilerimize ve milletimize mesai mefhumu tanımadan kamu hizmeti sunmaktadır. Bu görevi yapan diyanet çalışanlarının 3600 Ek göstergeden yararlandırılması Anayasamızın 10. Maddesi uyarınca bir zarurettir. Bu itibarla 7417 sayılı kanunun 2. Maddesinin son paragrafında yer alan ‘Birinci fıkradaki oranları ayrı ayrı veya birlikte 3 katına kadar artırmaya, ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir hükmü gereğince; 3600 Ek Göstergeden yararlanamayanlar için yürürlük tarihine kadar mağduriyetlerin giderilmesi için bu yetki Cumhurbaşkanımız tarafından çalışanlar ve emekliler arasındaki ayrımcılığı kaldırmak ve yapılan büyük haksızlığı gidermek üzere kullanılmalıdır. 

‘HİZMET SINIFI DEĞİŞENLERE DE VERİLMELİ’
Yapılması gereken düzenleme Kuran Kursu Öğreticisi, İmam- Hatip ve Müezzin Kayyım müktesep hakkı bulunan ve daha sonra Kurum ihtiyaçlarından veya görevde yükselme sınavlarıyla hizmet sınıfı değiştirenlere de (Din Hizmetleri Sınıfından Diğer Hizmet sınıflarına geçiş yapanlara) 3600 Ek gösterge verilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan 1. derecede çalışan personelin mağduriyetini gidermek için TBMM’de söz konusu kanuna aşağıdaki şekilde ek bir madde eklenmek suretiyle 3600 ek göstergeden yararlanmaları sağlanabilir. TBMM veya Cumhurbaşkanlığınca mağduriyetimizin giderilmesine yönelik uğraş talep ve teklifler değerlendirilmediği ve yeni bir düzenlemeye gidilmediği takdirde ise 3600 Ek Gösterge kapsamı dışında kalan 1. derecedeki diyanet personeli büyük bir mağduriyet yaşayacaktır. 

‘UYGUN KADROLARA ATAMALARI YAPILMALI’
Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında 1. derecede (Kuran Kursu Öğreticisi, İmam- Hatip ve Müezzin Kayyım) müktesebi bulunan; Genel İdare Hizmetler Sınıfında APK Uzmanı, Din Hizmetleri uzmanı, Eğitim Uzmanı, Musahhih, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı, Şef, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Memur, ambar memuru, satın alma memuru, mutemet, sekreter, şoför, Teknik Hizmetler Sınıfında; çözümleyici, programcı, kütüphaneci, sosyolog, teknisyen, tekniker, Yardımcı Hizmetler Sınıfında; Aşçı, Hizmetli, kaloriferci, dağıtıcı ve bekçi kadrolarında görev yapan ve emekliliği yaklaşan personelin 3600 ek göstergeden faydalanabilmesi için müktesep haklarına uygun başkanlıkça kadro ihdas edilmesini, başkanlık merkezinde görev yaparken ve emekliliği yaklaşan başkanlık personelini başkanlık emrine, taşra teşkilatlarında görev yaparken emekliliği yaklaşan personeli ise illerde il müftülükleri veya ihtisas merkezi müdürlükleri emrine müktesep haklarına uygun kadrolara atamalarını yaparak 3600 ek göstergeden faydalanmalarını sağlanmalıdır. 

‘SENDİKAYA DAVET ETTİ
Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında 1. derecede olup Din Hizmetleri Müktesebi bulunmayan ancak ‘Din Hizmetler Sınıfında bulunanlara Hizmet Eden’ (az sayıdaki) Genel İdare, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfındaki tahsil itibariyle 1. dereceye gelen personelin Emekliliklerinde 3600 Ek Göstergeden faydalanmalarının sağlanmasını istiyoruz. Bu talebimizi resmi yazıyla İnsan kaynakları Genel Müdürlüğüne de ulaştırdık. Sonuna kadar da takipçisi olacağımızdan emin olabilirsiniz. Diyanet Birlik sen olarak Diyanet Çalışanlarının tamamını önemsiyor ve sendikal ayrım yapmadan hepsine değer veriyoruz. Diyanet Çalışanlarının sıkıntılarını mevzuat çerçevesinde korkusuzca bizzat gündeme taşımaktan ve hukuki yolları kullanmaktan çekinmiyoruz. Diyanet Birlik Sen, sorunlarını çözümü için diyanet çalışanlarının yanındadır. İdari, teknik ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan başkanlık personeli başta olmak üzere bütün diyanet çalışanlarını sendikal üyelik durumlarını mutlaka gözden geçirmeye ve hakları olan 3600 ek göstergeyi almak için bizimle yol yürümeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. 

Kocaeli Zirve Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN